FANDOM


הקדמה

קידום, משמע העברת כספים- אסורה בהחלט. אם אתה עושה חבילה ולא מחזיר את הכסף, או לוקח הלוואה ולא מחזיר תוך 24 שעות, או מוכר חפץ בשווי קטן/גדול מהמחיר המותר שלו, או מחזיר חבילה בלי אותו חפץ שמכרו לך, אתה בהחלט עלול לקבל באן.

חבילות

לרוב מבקשים חבילה כאשר נוצר מצב שיש עלינו הרבה זהב ואנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון בכך שיבזזו לנו סכום גבוה של זהב (חווה), ולכן מבקשים חבילה, שבחבילה נגמר הזהב וכל הכסף נמצא למעשה במצב 'מוגן' מבזיזה.

כיצד מתבצע תהליך החבילה?

ראשית, יש לדעת בוודאות ששני השחקנים רואים את החפץ בשוק. מומלץ חפץ ברמה 1 שכולם יכולים לראות. להלן 'דוח-שיח' שמדגים את תהליך החבילה: שחקן א' מבקש חבילה דרך מייל האגודה, ללא ציון סכום החבילה. שחקן ב' פונה אליו דרך הודעות הפרטיות. שחקן א' נוקב בסכום הנדרש לחבילה. שחקן ב' שם בשוק האגודה חבילה בסכום הנדרש. שחקן א' קונה את אותה החבילה ומחזיר את החפץ לשוק שחקן ב' קונה ובכך התהליך מסתיים בהצלחה. כאשר מחזירים את החבילה יש לכלול חובות - מה הדבר אומר? כל חפץ שנכנס לשוק עולה בחובות, החובות נלקחים מאותו השחקן, ולכן על מנת שלא יווצר מצב שאותו השחקן שעוזר למישהו בחבילה יפסיד את סכום החובות - השחקן שביקש את סכום החבילה יחזיר לשוק את הסכום שביקש פחות סכום החובות. ניקח לדוגמה את המקרה הבא: שחקן א': שם בשוק חבילה של 10,000. שחקן ב': מחזיר לשוק חבילה של 9,800. במקרה הזה, עלות החובות היא 200.

על קצה המזלג - קידום

כל חפץ שהנך מעביר במחסן בחינם, צריך לשמש לך לשכירים או לדמות הראשית. כל חפץ שינתן וימכר בשוק או לסוחר יגרור לבאן. כמו שנאמר בהקדמת המדריך: 'קידום הנו אסור בהחלט'. אם אתה מוכר חפץ שהמחיר המקסימלי שלו ב-250 אלף, ומוכר אותו למטרות רווחיות ב-500 אלף, ומישהו קונה, הרכישה נחשבת לקידום ולכן, אתה והקונה תיענשו. על כן, השתדלו והקפידו לדעת איזה מחיר מותר ואיזה מחיר אסור.

כמו כן, לקיחת אבקה מהמחסן ללא קשר לרמה, לשים אותה על חפץ כל שהוא, ולמכור אותה בשוק, אסורה בהחלט!

מה ניתן לעשות במידה ויש בעיה עם חבילה?

במידה ונוצרה בעיה כלשהי במהלך החבילה, ניתן לפנות דרך מערכת התמיכה למנהלי השרת שלכם, ואלו יתנו לכם מענה הולם לבעייתכם. להלן קישור למערכת הפניות: מערכת התמיכה. כמו כן, במידה ואינכם יודעים להשתמש במערכת הפניות, היכנסו למדריך: מדריך למערכת התמיכה.

במידה ונוצרה בעיה ועדיין קיבלתם באן - כנראה שעברתם על החוקים, כי העברת כספים מתבצעת רק דרך חבילות וגם אז הכסף מוחזר. העברת חפצים מתחת למחיר המינימלי וגם מעל המחיר המקסימלי עוברת על החוקים.

אנא הימנעו מעבירה על החוקים, מקווה שהמדריך נתן לכם עוד מעט מן הידע על הנושא. המשך משחק מהנה

קרדיט על ההסבר תהליך החבילה ל- macsimus10 מסרבר 2,הידוע בפורום כ- sahar8127s.