FANDOM


מה זה חווה?

חווה- שחקן עם המון זהב שהשחקנים האחרים בוזזים אותו יום יום ומרוויחים את הזהב שלו.

איך להגן על הזהב

שים את התחפושת השלמה של מגן האדמה, זה נותן 40% זהב מוגן.

אם אתה רוצה בכלל שלא יתקפו אותך וישדדו אותך תבקש הגנה. הגנה היא מנוחה של שעה (עם התחפושת של הדרקון שעה ורבע) שאף אחד (חוץ מה5 שמאחוריך בזירה וכל אלה מהסרבר השני שרואים אותך בפרובינסריום) לא יכול לתקוף אותך. כדי להיות מוגן מישהו צריך לתקוף אותך, וזה יכול להיות כל אחד. אז אתה פשוט מבקש מחבר אגודה הגנה. הוא תוקף אותך- ואתה מוגן. צריך הגנה גם לזירה וגם לסירקוס- זאת אומרת שאם תקפו אותך בזירה, אל תצפה שלא יתקפו אותך בסירקוס.

בנוסף למה שמפורט כאן אם תשתמשו בחבילות תוכלו לשמור על עוד זהב.

אנחנו מקווים שלא תהיו חוות (או שבעצם, מאיפה יהיה לנו זהב? ;) ).