FANDOM


פתיחת אשכולעריכה

עלייך להיכנס אל הפורום אשר בו הינך רוצה לפתוח אשכול/ פוסט. לאחר כניסתך אליו, בתחילת העמוד ובסופו מופיע הכפתור "New thread", או למי שדאג לשינוי שפת הפורום לעברית "אשכול חדש", לחץ עליו. לאחר לחיצה על כפתור זה עליך למלא את שני השדות הנדרשים, כותרת ותוכן.

יש לשים לב שישנם פורומים שבהם יהיה חובה עליכם לבחור את תגית האשכול שאתם פותחים, כמו בפורום באגים ופורומים נוספים אחרים.

תגובה באשכול קייםעריכה

עליך להיכנס לאשכול בו אתה רוצה להגיב, ללחוץ למעלה על "תגובה חדשה", למלא את התוכן (כותרת לא חייב, אבל אפשר) ולשלוח. יש לשים לב שבפורום כמו גרפיקה ועיצוב חייב להגיב עם תגובה בונה, ובפורומים אחרים יש הגבלה כלשהי אחרת (לפחות ברוב הפורומים))