FANDOM


קישור לפרופיל בפורום תפקיד הניהול עלייה לתפקיד
DragonGun מנהל הקהילה ונציג החברה מרץ 2013
Mr_X אדמין הפורום מאי 2010
AlanFord אדמין המשחק מאי 2009
moshe_s סופר מנהל פורום יוני 2013
pavelk סופר מנהל משחק פברואר 2011
Lumbo מנהל פורום מאי 2012
Nutzan27 מנהל סרבר 1 דצמבר 2011
efrat tzur מנהלת סרבר 2 דצמבר 2011


הסבר על כל תפקידעריכה

מנהל הקהילה (CoMa)- מנהל הקהילה הוא נציג החברה GameForge, תפקידו הוא לדאוג לקהילה. מנהל הקהילה אינו נותן מענה במשחק/בפורום, עם זאת- ניתן לפנות אליו דרך מערכת התמיכה ולקבל את המענה. מנהל הקהילה לא נוגע בבאנים בפורום/במשחק, עם זאת הוא רשאי להפנותכם למנהל הראוי לטפל בפנייה שלכם.

מנהל הצוות (TM)- בגלדיאטוס אין מנהל צוות, יש 2 אדמינים אשר דואגים לתפעולו התקין של המשחק והפורום, עם זאת ברגע שקהילת גלדיאטוס ישראל תגדל אנו סבורים כי ימונה מנהל צוות. מנהל צוות אחראי על צוות ניהול המשחק וצוות ניהול הפורום.

אדמין המשחק (GA)-  בסמכותו לקבל/לפטר מנהלי משחק. אחראי על מיון מנהל המשחק/סופר מנהל המשחק לשרתים. בהתייעצות עם מנהל הצוות (במידה ויש) רשאי אדמין המשחק להעביר מנהל לדרגת "סופר מנהל משחק". דואג לחוקי המשחק, שינוי ותיקון החוקים במידת הצורך. אדמין המשחק הינו איש הקשר שלנו עם הנהלת החברה בגרמניה- מטפל בתלונות, לרוב על סופר מנהל המשחק, ולעיתים רחוקות גם בתלונות על מנהלי המשחק. אדמין המשחק אינו משיב על הודעות פרטיות בפורום, ניתן ליצור איתו קשר רק דרך מערכת התמיכה.

סופר מנהל משחק (SGO)- אחראי על בדיקת תפקודם של מנהלי המשחק והדרכת מנהלי משחק חדשים. - אחראי על עזרה למנהלי המשחק בעת הצורך. - אחראי על שיבוץ מנהלי משחק בשרתים בזמני חופשה של מנהלים אחרים. - מטפל בתלונות השחקנים על מנהלי המשחק. - ניתן ליצור איתו קשר אך ורק דרך מערכת התמיכה , וזאת בצירוף שיחה עם מנהל השרת שלך. 

מנהל משחק (GO)- - מטפל בתלונות שנשלחו אליו במשחק דרך כפתור ה"דווח". - סורק את השרת שלו בכדי למצוא משתמשים כפולים/עבירות נוספות ואחרות על חוקי המשחק.  - אחראי על ענייה לפניות בפורום "פניות למנהל השרת 1/2". - ניתן ליצור איתו קשר אך ורק דרך מערכת התמיכה. - בכדי להגיש בקשה לניהול המשחק יש ללחוץ כאן, לא לפני קריאת ההסבר כאן, את הבקשה יש לשלוח באנגלית ! 

אדמין הפורום (BA) - בסמכותו לקבל/לפטר מנהלי פורום. - אחראי על מיון מנהלי הפורום/סמו"דים לפורומים אותם ינהלו ועליהם יפקחו. - אחראי על טיפול בבעיות טכניות בפורום (בבעיות כאלה יש לפנות ישירות אליו, אין צורך לעבור את מנהלי הפורום והסמודים).  - דואג לחוקי הפורום, שינוייהם ותיקוניהם במידת הצורך. - בעל סמכות פתיחת פורומים חדשים/הסרת אחרים.  - ניתן ליצור איתו קשר אך ורק דרך מערכת התמיכה.

סופר מנהל פורום (SMOD)- - אחראי על בדיקת תפקודם של מנהלי הפורום והדרכת מנהלי פורום חדשים (הסברת המערכת). - אחראי על עזרה למנהלי הפורום בעת הצורך ובמצבים שאינם יודעים כיצד לטפלם.  - אחראי על שיבוץ מנהלי פורום בפורומים אחרים בזמני חופשה של מנהלים אחרים. - מטפל בתלונות המשתמשים על מנהלי הפורום. - ניתן ליצור איתו קשר אך ורק דרך מערכת התמיכה , וזאת בצירוף שיחה עם מנהל הפורום שנתן לך את האזהרה/באן.

מנהל פורום (MOD)- - משגיחים על הפורומים עליהם אחראים. - מפקחים על שמירה על חוקי הפורום וכאשר עוברים עליהם מחלקים באנים/אזהרות לפי הצורך ובהתאם לחוקי הענישה. - תפקידם לשמור על דיונים בשפה נאותה ותקינה ללא גזענות, הפליות וכד' .. - נתינת עזרה למשתמשי הפורום, ענייה על שאלותיהם, נתינת הסברים ועוד ..  - בכדי להגיש בקשה לניהול פורום יש ללחוץ כאן, לא לפני קריאת ההסבר כאן . 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.