FANDOM


ראשית, יש להיכנס ל"Edit profile" (נמצא בצד שמאל למעלה, מעל התפריט) כעת לחצו על "Settings" (כפתור שנמצא ברשימת האפשרויות של ערוך פרופיל) כשאתם נמצאים בתת הקטגוריה "General" (אתם מגיעים אליה לאחר לחיצה על הגדרות), פתחו את רשימת האפשרויות בבחירת השפות בפורום ולחצו על האפשרות Hebrewלא לבחור את אחת מהאפשרויות האחרות כי השפה העברית לא תעבוד לכם בהן, רק באפשרות שצוינה.

לאחר ביצוע הפעולה, אשרו את ביצוען בעזרת הכפתור "בצע" והשפה העברית היא זאת שתוצג בפורום.